Woord en Daad:

Deze Christelijke goede doelen organisatie, zet zich in voor een rechtvaardiger wereld, bestrijding van armoede, verbeteren van leefomstandigheden en stimuleren van lokale ondernemers/boeren in derdewereld landen.

Wij verzorgen bijzondere foto- en videoreportages in Nederland en ver daar buiten waarbij we de realiteit van de armoede maar ook de kansen die op deze plaatsen benut worden, in beeld worden gebracht.

www.woordendaad.nl